Kotizacija

Kotizacija za učešće na Konferenciji iznosi 2000 RSD. Uplatu možete izvršiti nakon potvrde o učešću.

Podaci za uplatu za učesnike iz Srbije

Primalac: Filozofski fakultet, Dr Zorana Đinđića 2, Novi Sad, Srbija
Svrha uplate: Kotizacija za učešće na Sedmoj međunarodnoj interdisciplinarnoj konferenciji KONTEKSTI
Šifra plaćanja: 189
Broj računa: 840-1712666-26
Model: 97
Poziv na broj: 248004788
Iznos po učesniku: 2000 rsd

Potvrdu o uplati kotizacije neophodno je predati prilikom registracije učesnika. Za sve bliže informacije o plaćanju i ukoliko vam je neophodna faktura obratite se službi za Finansijsko-materijalne poslove Filozofskog fakulteta putem telefona +381 21 485 3980 ili mejla racun@ff.uns.ac.rs.