Poziv – Konteksti 2021.

POZIV
za učešće na

Šestom međunarodnom interdisciplinarnom skupu mladih naučnika
društvenih i humanističkih nauka

KONTEKSTI
decembar 2021.

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu organizuje Šesti međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika Konteksti, koji će se održati 1. decembra 2021. godine, na Dan Fakulteta.

Pozivamo sve studente doktorskih studija da učestvuju na Skupu. Očekujemo radove iz sledećih oblasti:

  • Nauka  o jeziku
  • Nauka o književnosti
  • Psihologija
  • Pedagogija
  • Istorija
  • Filozofija
  • Sociologija
  • Žurnalistika

Svoju prijavu na Konferenciju možete poslati popunjavanjem formulara koji se nalazi na sajtu Skupa, najkasnije do 1. oktobra 2021. godine. Sve naknadno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.

Radni jezici Skupa su srpski, engleski, nemački, francuski, italijanski, ruski, španski, mađarski, rumunski, rusinski, slovački i drugi jezici koji se izučavaju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Svi koji se prijave u predviđenom roku dobiće povratnu informaciju o učešću najkasnije do 15. oktobra 2021. godine.

Radovi se šalju isključivo elektronskim putem popunjavanjem formulara koji se nalazi na sajtu Skupa najkasnije do 1. februara 2022. godine.

Odabrani i recenzirani radovi biće objavljeni u elektronskom Zborniku radova koji će biti publikovan nakon Skupa.

Propozicije za tehničko uređenje radova, program i ostale informacije biće dostupne na veb stranici Skupa.

Vidimo se u Novom Sadu!

Kontakt osoba za Konferenciju:

Tomislav Bukatarević, Kancelarija za međunarodnu saradnju
konteksti@ff.uns.ac.rs