Poziv

POZIV
za učešće na

Sedmom međunarodnom interdisciplinarnom skupu mladih naučnika
društvenih i humanističkih nauka

KONTEKSTI
1. decembar 2023.

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu organizuje Sedmi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika Konteksti, koji će se održati 1. decembra 2023. godine, na Dan Fakulteta.

Pozivamo sve studente doktorskih studija da učestvuju na Skupu. Očekujemo radove iz sledećih oblasti:

  • Nauka  o jeziku
  • Nauka o književnosti
  • Psihologija
  • Pedagogija
  • Istorija
  • Filozofija
  • Sociologija
  • Žurnalistika
  • Interdisciplinarna nit
  • Metode istraživanja u društveno-humanističkim naukama

Svoju prijavu na Konferenciju možete poslati popunjavanjem formulara koji se nalazi na sajtu Skupa, najkasnije do 20. avgusta 2023. godine. Sve naknadno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.

Radni jezici Skupa su srpski, engleski, nemački, francuski, italijanski, ruski, španski, mađarski, rumunski, rusinski, slovački i drugi jezici koji se izučavaju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Svi koji se prijave u predviđenom roku dobiće povratnu informaciju o učešću najkasnije do 20. septembra 2023. godine.

Radovi se šalju isključivo elektronskim putem popunjavanjem formulara koji će biti dostupan na sajtu Skupa u periodu od 1. decembra 2023. do 1. februara 2024. godine.

Odabrani i recenzirani radovi biće objavljeni u elektronskom Zborniku radova koji će biti publikovan nakon Skupa.

Propozicije za tehničko uređenje radova, program i ostale informacije biće dostupne na veb-stranici Skupa.

Vidimo se u Novom Sadu!

Kontakt osoba za Konferenciju:

Kristina Ostojić, Kancelarija za međunarodnu saradnju
konteksti@ff.uns.ac.rs

Скорашњи чланци