Program – Konteksti 2021.

Program skupa po sesijama (pdf)
Knjiga apstrakata

Link za praćenje Skupa:
https://discord.gg/796PTrVY

NAPOMENA: Aplikaciji Discord ne može se pristupiti sa univerzitetske mreže, te će učesnici i gosti Skup morati da prate od kuće.

Link za plenarno predavanje:
https://meet.google.com/shi-mjez-hau
(U slučaju da je predavanje popunjeno, prenos predavanja možete pratiti preko aplikacije Discord).

Plenarno predavanje
doc. dr. sc. Goran Pavlić
Univerzitet budućnosti – između autonomije i društveno korisnog učenja

1. decembar 2021. u 10.30
(onlajn – https://meet.google.com/shi-mjez-hau)

Plenarno predavanje na Šestom međunarodnom interdisciplinarnom skupu mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka – KONTEKSTI biće održano u saradnji sa projektom Osnove za budućnost Evrope (https://www.ffeproject.eu/) u kojem učestvuje Filozofski fakultet u Novom Sadu. Projekat je finansiran od strane Evropske unije pod programom “Europe for Citizens” br. 625836

Doc. dr. sc. Goran Pavlić,
Prodekan za međunarodnu, međufakultetsku i međusveučilišnu suradnju Akademije dramskih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Univerzitet budućnosti – između autonomije i društveno korisnog učenja

Izlaganje će dati kratki povijesni pregled ideje autonomije univerziteta, njezinu genezu u prosvjetiteljskim programima i značaju koncepta u suvremenosti. S druge strane, društveno korisno učenje, kao paradigma koje sve više dobiva na značaju u suvremenim obrazovnim politikama, često se poima kao antiteza univerzitetskoj autonomiji. Na primjeru novo osmišljenog MA programa „Performance in Context/Izvedba u kontekstu“, koji će se na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu pokrenuti u akademskoj godini 2023/24. pokazat ću na koji način kontrast između dvije spomenute dimenzije i dalje suštinski sačinjava jezgru i novih, inovativnih programa.

Biografija profesora Pavlića