Konteksti 2015.

Sredstva od kotizacija dodeljena studentima sa invaliditetom

Kako je najavljeno, uplate od kotizacije za Treći međunarodni interdiciplinarni skup Konteksti prikupljene su u dobrotvorne svrhe. Ukupno je prikupljeno 207.686,47 RSD, a sva sredstva su namenjena studentima sa invaliditetom.

U petak, 22. aprila je predstavnicima Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom predata oprema u vrednosti od 193.859,93 RSD. Ostatak sredstava namenjen je za podršku godišnje skupštine Udruženja u novembru 2016.

Tom prilikom Udruženju su poklonjene i knjige koje su na Kontekstima 2015. donirale izdavačke kuće Zadužbina Andrejević (15 kom), Službeni glasnik (30 kom), Akademska knjiga (50 kom) i Institut za književnost i umetnost (56 kom).

Dekanica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Ivana Živančević Sekeruš,sa predstavnicima Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom

Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali na Kontekstima 2015. i omogućili da se ova inicijativa ostvari. Zalagaćemo se da se ovaj lep početak tradicije održi i da i sredstva sakupljena od kotizacija na narednim Kontekstima budu utrošena takođe u dobrotvorne svrhe. Na ovaj način bismo želeli da skrenemo pažnju akademskoj zajednici i javnosti da pojednačno, malo po malo, a svi zajedno, možemo doprineti razvoju društva i boljim uslovima života.