Program skupa – Konteksti 2014.

  • 9.00-10.00 Prijem i registracija učesnika
  • 10.00-10.30 Otvaranje skupa, pozdravni govori, muzička numera
  • 10.30-11.30 Film o Fakultetu
  • 11.30-12.00 Pauza
  • 12.00-14.00 Rad po sekcijama
  • 14.00-15.00 Ručak
  • 15.00-17.00 Rad po sekcijama
  • 17.00-17.30 Pauza
  • 17.30-19.00 Okrugli sto i zatvaranje skupa
  • 19.00-20.00 Zakuska