Uputstvo za prijavu apstrakta rada

Potrebno je priložiti isključivo apstrakte originalnih radova koji nisu već objavljeni ili ponuđeni za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji.

Autor može prijaviti najviše dva rada, pri čemu može biti prvi autor samo jednog. Radovi koji imaju više od tri koautora neće biti uzeti u razmatranje. 

Zainteresovani za učešće na Skupu prijavljuju se popunjavanjem onlajn formulara.

  • Naslov rada ne može biti duži od 200 karaktera (sa razmacima).
  • Tekst apstrakta treba da bude dužine do 1000 karaktera (sa razmacima) i da sadrži najvažnije informacije – cilj, metodologiju i rezultate istraživanja.
  • Apstrakti se moraju prijaviti na jednom od radnih jezika Skupa i  na engleskom jeziku.
  • Na kraju apstrakta potrebno je navesti ključne reči (poželjno je navesti do 5 ključnih pojmova u ukupnoj dužini od 150 karaktera, sa razmacima).
  • Apstrakti će biti recenzirani na osnovu kvaliteta, jasnoće i originalnosti naučnog doprinosa sprovedenog istraživanja.

Učešće na Skupu ne podrazumeva i objavljivanje rada. Odabrani i recenzirani radovi biće objavljeni u elektronskom izdanju Zbornika.