Poziv – Konteksti 2019.

POZIV
za učešće na

Petom međunarodnom interdisciplinarnom skupu mladih naučnika
društvenih i humanističkih nauka

KONTEKSTI
20. decembar 2019.

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu organizuje Peti međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika Konteksti, koji će se održati 20. decembra 2019. godine.

Pozivamo sve studente doktorskih studija da učestvuju na Skupu. Ove godine, povodom obeležavanja 65 godina od osnivanja i uspešnog rada Filozofskog fakulteta, Skup je zamišljen kao tribina na kojoj će mladi naučnici predstaviti najvažnije aspekte svog rada. Umesto rada na određenu temu, svaki učesnik će u petnaestominutnom obraćanju izložiti osnovne tematske okvire svoje doktorske disertacije, kao i svoja iskustva u dosadašnjem radu na izradi disertacije (bez obzira na to da li je tema već zvanično prijavljena).

Svoju prijavu na Konferenciju možete poslati popunjavanjem formulara koji se nalazi na sajtu Skupa, najkasnije do 24. novembra 2019. godine. Sve naknadno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.

Radni jezici Skupa su srpski, engleski, nemački, francuski, italijanski, ruski, španski, mađarski, rumunski, rusinski, slovački i drugi jezici koji se izučavaju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Svi koji se prijave u predviđenom roku dobiće povratnu informaciju o učešću najkasnije do 4. decembra 2019. godine.

Na osnovu prijava biće objavljena Knjiga apstrakata.

Vidimo se u Novom Sadu!

Kontakt osoba za Skup:
Kristina Ostojić, Kancelarija za međunarodnu saradnju
konteksti@ff.uns.ac.rs