Uputstvo za prijavu apstrakta rada – Konteksti 2014.

  • Za učešće na Drugom međunarodnom interdisciplinarnom skupu mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti prilažu se isključivo apstrakti, odnosno poster prezentacije originalnih radova koji nisu već objavljeni ili ponuđeni za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji. Autor može prijaviti najviše dva rada, pri čemu može biti prvi autor samo jednog. Radovi koji imaju više od tri koautora neće biti uzeti u razmatranje. Zainteresovani za učešće na Skupu prijavljuju se popunjavanjem onlajn formulara, koji se otvara klikom na jezičak Prijava apstrakta, U prijavnom formularu ponuđena je i mogućnost otpremanja (aploudovanja) PowerPoint prezentacije u .pps ili .ppsx formatu (PowerPoint Show).
  • Rok za prijavu apstrakata je 30. septembar 2014. godine.
  • Naslov rada ne može biti duži od 500 slovnih mesta (sa razmacima).
  • Apstrakti treba da budu dužine do 1000 slovnih mesta (sa razmacima) i treba da sadrže najvažnije informacije o istraživanju: problem, odnosno cilj istraživanja, metod i rezultate. Potrebno je navesti i ključne reči (najviše 5, odnosno ne više od 150 slovnih mesta, sa razmacima). Apstrakti se moraju prijaviti na jednom od radnih jezika Skupa i engleskom jeziku. Apstrakti će biti recenzirani na osnovu originalnosti i naučnog doprinosa sprovedenog istraživanja, odnosno kvaliteta sadržaja i jasnoće.
  • Poster prezentacije prijavljuju se na isti način kao i usmene, pri čemu posteri moraju biti dimenzija 120 x 90 cm.
  • Obaveštenje o učešću na Skupu prijavljeni će dobiti najkasnije do 15. oktobra 2014. godine.
  • Vreme za usmeno saopštenje ograničeno je na 15 minuta, uz 5 minuta predviđenih za diskusiju.
  • Radove pripremljene za publikovanje treba dostaviti najkasnije do 1. decembra 2014. godine prilikom registracije na skup, u elektronskom i štampanom obliku. Uputstvo za tehničko uređenje radova nalazi se u okviru ovog menija u podmeniju Tehničke propozicije. Radovi koji zadovolje naučne kriterijume Redakcije biće objavljeni u elektronskom zborniku radova sa Skupa.
  • Učešće na simpozijumu ili skupu ne podrazumeva i objavljivanje rada. Odabrani i recenzirani radovi biće objavljeni u Zborniku. Recenziranje će biti anonimno i radove će recenzirati dva recenzenta.