Vesti

Kratak izveštaj o Četvrtom međunarodnom interdisciplinarnom skupu
mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti 

Četvrti Konteksti održani su na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1. decembra 2017. godine. Od 103 prihvaćena učesnika, konferenciji je prisustvovalo 77 mladih naučnika, iz Srbije i raznih zemalja okruženja (Crna Gora, Hrvatska, Rumunija, Slovačka, Češka, Poljska, Austrija, Mađarska, Rusija, Japan, Grčka i Makedonija). Na osnovu analize podataka nakon završene konferencije, došlo se do značajnih povratnih informacija koje govore o kvalitetu sadržaja i organizacije.

Od svih učesnika koji su ispunili upitnik (njih 74), 79,7% kao primarni razlog svog učestvovanja na konferenciji navodi lični razvoj. Procesom registracije na Kontekste veoma je zadovoljno bilo 91,9% od broja ispitanika. 35,1% ispitanika za Kontekste saznalo je preko sajta, 41,9% preko imejla, dok je 18,9% za konferenciju saznalo iz drugih izvora. Što se organizacije tiče, njom je veoma zadovoljno 87,7%, sadržajem je veoma zadovoljno 78,4%, dok je konferencijskim materijalom veoma zadovoljno 89,1% ispitanika. Da je Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu odlično mesto za održavanje ovakve konferencije smatra 87,8% ispitanika. Pokazalo se da su učesnici zadovoljni i sajtom konferencije (veoma: 62,2% i delimično: 29,7%).

Na kraju, važno je naglasiti da je 84,7% ispitanika navelo da je konferencija apsolutno ispunila njihova očekivanja, dok bi 94,6% njih konferenciju preporučilo drugima. Imajući ove informacije na umu, može se zaključiti da su četvrti Konteksti bili vrlo uspešni.

Statistička analiza je urađena na osnovu upitnika koje su ispunjavali učesnici na dan konferencije, te se ovom prilikom zahvaljujemo svima koji su popunili anketu i na taj način pomogli unapređenju organizacije u budućnosti.

RASPORED IZLAGANJA (pdf)

POZIV ZA VOLONTERE

Dragi studenti!
Kao i svake godine, Filozofski fakultet 1. decembra obeležava godišnjicu osnivanja. Pored pratećeg programa, ove godine će biti organizovana konferencija za studente doktorskih studija Konteksti, te ovom prilikom otvaramo poziv za volontere koji bi pomogli u organizaciji događaja. Ukoliko ste zainteresovani da budete volonter, možete se prijaviti putem linka: https://goo.gl/forms/1bNy8Gu8V4x9pkLo2.

Takođe, svi zainteresovani studenti i zaposleni koji žele da slušaju izlaganja, dobrodošli su.

POZIV
za učešće na

Četvrtom međunarodnom interdisciplinarnom skupu mladih naučnika
društvenih i humanističkih nauka

KONTEKSTI
1. decembar
2017.

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu organizuje Četvrti međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika Konteksti, koji će se održati 1. decembra 2017. godine, na Dan Fakulteta.

Pozivamo sve studente doktorskih studija da učestvuju na Skupu. Očekujemo radove iz sledećih oblasti:

  • Nauka  o jeziku
  • Nauka o književnosti
  • Psihologija
  • Pedagogija
  • Istorija
  • Filozofija
  • Sociologija
  • Žurnalistika

Svoju prijavu na Konferenciju možete poslati popunjavanjem formulara koji se nalazi na sajtu Skupa, najkasnije do 20. septembra 2017. godine. Sve naknadno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.

Radni jezici Skupa su srpski, engleski, nemački, francuski, italijanski, ruski, španski, mađarski, rumunski, rusinski, slovački i drugi jezici koji se izučavaju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Svi koji se prijave u predviđenom roku dobiće povratnu informaciju o učešću najkasnije do 25. oktobra 2017. godine.

Radovi se šalju isključivo elektronskim putem popunjavanjem formulara koji se nalazi na sajtu Skupa najkasnije do 1. februara 2018. godine.

Odabrani i recenzirani radovi biće objavljeni u elektronskom Zborniku radova koji će biti publikovan nakon Skupa.

Propozicije za tehničko uređenje radova, program i ostale informacije biće dostupne na veb stranici Skupa.

Vidimo se u Novom Sadu!

Kontakt osoba za Konferenciju:

Kristina Ivšić, Kancelarija za međunarodnu saradnju
konteksti@ff.uns.ac.rs