Odbori

Sedmi međunarodni interdisciplinarni
skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka
KONTEKSTI


PROGRAMSKI ODBOR
Institucija / Odsek Član
1. Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, prof. dr Ivana Živančević-Sekeruš
2. Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, prof. dr Željko Milanović
3. Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, prof. dr Zoran Paunović
4. Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, prof. dr Marko Škorić
5. Institut za slavistiku, Univerzitet Martin Luter u Haleu, Nemačka, prof. dr Eva Kovolik
6. Univerzitet u Brarseloni, Španija/Univerzitet u Hroningenu, Holandija, dr Silvia Martinez Fereiro
7. Londonski univerzitetski koledž, Velika Britanija, prof. dr Erik Gordi
8. Univerzitet u Gracu, Austrija, prof. dr Renate Hansen Kokoruš
9. Londonski univerzitetski koledž, Velika Britanija, prof. dr Zoran Milutinović
10. Univerzitet u Poatjeu, Francuska, prof. dr Sanja Bošković-Danojlić
11. Univerzitet u Osijeku, Hrvatska, prof. dr Marija Omazić
12. Jagelonski univerzitet u Krakovu, Poljska, prof. dr Tomaš Kvoka
13. Univerzitet Etvoš Lorand u Budimpešti, Mađarska, dr Aleksander Urkom
14. Univerzitet u Batu, Velika Britanija, prof. dr Predrag Lažetić
15. Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, prof. dr Snežana Smederevac
16. Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, prof. dr Jelena Kleut
17. Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, dr Milica Lazić
18. Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, dr Stefan Janjić
19. ONP, RTS, Aleksandra Šarković

ORGANIZACIONI
Odsek/ funkcija Član
1. Dekan, prof. dr Ivana Živančević Sekeruš
2. Prodekan za finansije, prof. dr Olivera Knežević Florić
3. Prodekan za nastavu, prof. dr Jasmina Kodžopeljić
4. Prodekan za međunarodnu saradnju i nauku, prof. dr Zoran Paunović
5. Prodekan za poslove akreditacije, samovrednovanja i praćenja kvaliteta rada Fakulteta, prof. dr Milivoj Alanović
6. Anglistika, doc. dr Nataša Milićević
7. Filozofija, prof. dr Una Popović
8. Germanistika, prof. dr Katalin Ozer
9. Hungarologija, prof. dr Eva Toldi
10. Istorija, prof. dr Đura Hardi
11. Komparativna književnost, prof. dr Vladimir Gvozden
12. Žurnalistika, prof. dr Smiljana Milinkov
13. Pedagogija, prof. dr Slađana Zuković
14. Psihologija, prof. dr Ljiljana Mihić
15. Romanistika, prof. dr Diana Popović
16. Rumunistika, prof. dr Marina Puja Badesku
17. Rusinistika, dr Ana Rimar Simunović
18. Slavistika, doc. dr Nataša Ajdžanović
19. Slovakistika, prof. dr Jasna Uhlarik
20. Sociologija, prof. dr Jovana Čikić
21.Srpski jezik i lingvistika, prof. dr Isidora Bjelaković
22. Srpski jezik i književnost, prof. dr Sanja Paripović-Krčmar
23. Italijanske i iberoameričke studije, Prof. dr Aleksandra Blatešić

IZVRŠNI
Odsek/ služba Član
1. Kabinet dekana, Isidora Gordić Fisković
2. Kancelarija za međunarodnu saradnju, Ljiljana Siriški
3. Kancelarija za međunarodnu saradnju, Kristina Ostojić
4. Kancelarija za međunarodnu saradnju, Tomislav Bukatarević
5. Kancelarija za međunarodnu saradnju, Aleksandra Mirković
6. Informatička služba, Maja Hovanjski
7. Informatička služba, Zoran Milošević
8. Saradnik za digitalizaciju, Igor Lekić
9. Tehnička služba, Miladin Trifković
10. Tehnička služba, Jaroslav Kovač
11. Doktorantkinja, msr Sara Matin
12. Doktorantkinja, msr Sara Zdravković
13. Doktorantkinja, msr Jovana Todorović
14. Praktikantkinja, Univerzitet u Salernu, Italija, Filomena di Rienco
15. Naučni istraživač, dr Maja Bosanac
16. Doktorantkinja, msr Vojana ObradovićСкорашњи чланци