Odbori

ORGANIZACIONI ODBOR
Šestog međunarodnog interdisciplinarnog skupa mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka „Konteksti”

Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš, Dekan
Prof. dr Olivera Knežević Florić, Prodekan za finansije
Prof. dr Jasmina Kodžopeljić, Prodekan za nastavu
Prof. dr Zoran Paunović, Prodekan za međunarodnu saradnju i nauku
Prof. dr Milivoj Alanović, Prodekan za poslove akreditacije, samovrednovanja i praćenja kvaliteta rada Fakulteta
Prof. dr Ivana Đurić Paunović, Odsek za anglistiku
Prof. dr Dragan Prole, Odsek za filozofiju
Doc. dr Gordana Ristić, Odsek za germanistiku
Prof. dr Eva Toldi, Odsek za hungarologiju
Prof. dr Ivan Jordović, Odsek za istoriju
Prof. dr Vladimir Gvozden, Odsek za komparativnu književnost
Prof. dr Dejan Pralica, Odsek za medijske studije
Prof. dr Jovana Milutinović, Odsek za pedagogiju
Prof. dr Dušanka Mitrović, Odsek za psihologiju
Prof. dr Tamara Valčić Bulić, Odsek za romanistiku
Doc. dr Ivana Ivanić, Odsek za rumunistiku
Prof. dr Janko Ramač, Odsek za rusinistiku
Prof. dr Marija Stefanović, Odsek za slavistiku
Doc. dr Jasna Uhlarik, Odsek za slovakistiku
Doc. dr Dušan Ristić, Odsek za sociologiju
Prof. dr Dušanka Zvekić-Dušanović, Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Prof. dr Milivoj Nenin, Odsek za srpsku književnost

NAUČNI ODBOR
Šestog međunarodnog interdisciplinarnog skupa mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka „Konteksti”

Prof. dr Ivana Živančević Sekeruš, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
Doc. dr Željko Milanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Prof. dr Zoran Paunović, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Prof. dr Angela Rihter, Univerzitet Martin Luther iz Hale-Vittenberga, Nemačka
Prof. dr Ala Tatarenko, Univerzitet Ivan Franko u Lavovu, Ukrajina
dr Silvija Martines Fereiro, Univerzitet u Barseloni, Španija
Univerzitet u Hroningenu, Holandija
Doc. dr Aleksander Urkom, Univerzitet Etveš Lorand u Budimpešti, Mađarska
dr Ketrin Svift, Koledž Marije Bezgrešne u Dablinu, Univerzitet u Limeriku, Irska
Doc. dr Kornelija Ajlec, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
Prof. dr Tomaš Kvoka, Jagelonski univerzitet u Krakovu, Poljska
Prof. dr Bjorn Hansen, Institut za slavistiku, Univerzitet u Regensburgu, Nemačka
Prof. dr Vesna Požgaj Hadži, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
Prof. dr Boris Dudaš, Univerzitet u Rijeci, Hrvatska
dr Joana Vid, Zapadni univerzitet u Temišvaru, Rumunija
Prof. dr Zoran Milutinović, UCL škola slavističkih i istočnoevropskih studija (SSEES), Univerzitetski koledž u Londonu, Velika Britanija
Prof. dr Santiago Lopes Rios, Univerzitet Komplutense u Madridu, Španija
Prof. dr Karl Kazer, Univerzitet Karl-Francens u Gracu, Austrija
Prof. dr Sanja Bošković-Danojlić, Univerzitet u Poatjeu, Francuska
Prof. dr Nataša Boškić, Univerzitet Britanske Kolumbije, Kanada
Prof. dr Marija Omazić, Univerzitet u Osijeku, Hrvatska

Скорашњи чланци