Poziv – Konteksti 2014.

Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju
Drugog međunarodnog interdisciplinarnog skupa
mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka

KONTEKSTI

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo da Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, u okviru proslave jubileja – 60 godina uspešnog rada, organizuje Drugi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka Konteksti, koji će se održati  4. i 5. decembra 2014. godine. Cilј оvоg skupа је оkuplјаnjе dоmаćih i strаnih mlаdih nаučnikа i stručnjаkа (doktoranada) iz različitih društveno-humanističkih oblasti rаdi rаzmеnе iskustаvа i idеја, podsticanja i promovisanja intеrkulturаlnоg i interdisciplinarnog diјаlоgа, rаzviјаnjа međunarodne mrеžе mlаdih nаučnikа, a kroz različite aktivnosti kao što su plenarna sednica, okrugli sto i, pre svega, kroz prеzеntоvаnje rezultata interdisciplinarnih istraživanja iz оblаsti društvеnih i humаnističkih nаukа i diskusije o njima. Budući da je u istraživanjima takve vrste neophodno uzimati u obzir različite (društveno-političke, psihološke, kulturne i dr.) kontekste, glavna tema skupa nosi naziv Kоntеksti, a u okviru nje izdvojene su sledeće podteme:

  • odnosi pojedinaca i grupa definisani kulturnim kontekstom;
  • formiranje pojedinaca i grupa unutar date kulture (identitet, interkulturalnost i multikulturalnost);
  • odnos kulture i pojedinih društvenih sistema (obrazovanje, stvaralaštvo, mediji);
  • jezik i književnost kao kulturni fenomeni;
  • lokalno i globalno u kulturi;
  • informaciono-komunikacione tehnologije u društveno-humanističkim naukama;
  • istorija i kultura – konteksti i prožimanja;
  • semantika, kultura i kognicija;
  • kultura, pojedinac, društvo;
  • kulturni konteksti u nastavi stranog jezika.

Prijavu skup možete popuniti najkasnije do 30. septembra 2014. godine. Sve naknadno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.

Ukoliko ste student doktorskih studija ili magistar sa prijavljenom doktorskom tezom i već ste sproveli istraživanje na neku od ponuđenih podtema ili vas one inspirišu da to učinite, pozivamo Vas da se prijavite za učešće na Skupu i time doprinesete njegovom kvalitetu.

Očekujemo radove iz jezika i književnosti, istorije, psihologije, pedagogije, filozofije, sociologije i žurnalistike.

Vidimo se u Novom Sadu!

Organizacioni odbor
Drugog mеđunаrоdnog intеrdisciplinаrnog
skupa mlаdih nаučnikа društvеnih i
humаnističkih nаukа
Kоntеksti