Kontakt

Kancelarija za međunarodnu saradnju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Dr Zorana Đinđića 2, 21000 Novi Sad
Srbija
+381 21 485 3921