Vizija i misija

Cilj skupa je okupljanje mladih naučnika iz različitih oblasti društvenih i humanističkih nauka radi razmene iskustava i ideja, podsticaja i promovisanja interkulturalnog i interdisciplinarnog dijaloga.

Misija skupa je:

  • da podrži i promoviše izvrsnost istraživačkog rada mladih naučnika tako što će ih povezati sa renomiranim stručnjacima iz odgovarajuće discipline i pružiti im praktično znanje;
  • da uspostavi dugotrajnu međunarodnu mrežu saradnje mladih naučnika i stručnjaka, koja bi bila aktivna cele godine i pružala povratne informacije korisne za organizaciju budućih sastanaka i skupova;
  • da poveća svoju vidljivost na međunarodnom planu novim inicijativama za istraživačku saradnju i aktivnim prisustvom u medijima i na internetu;
  • da promoviše rad Filozofskog fakulteta i Univerziteta u Novom Sadu u cilju moguće nove saradnje sa drugim univerzitetima iz zemlje i inostranstva;
  • da promoviše društvene i kulturne vrednosti grada Novog Sada i pokrajine Vojvodine.