Fee

Kotizacija za učešće na Konferenciji iznosi 1500 RSD. Uplatu možete izvršiti nakon potvrde o učešću. Uplaćeni novac biće iskorišćen u dobrotvorne svrhe.

Podaci za uplatu za učesnike iz Srbije
Primalac
: Filozofski fakultet, Dr Zorana Đinđića 2, Novi Sad, Srbija
Svrha uplate: Kotizacija za učešće na Četvrtoj međunarodnoj interdisciplinarnoj konferenciji KONTEKSTI
Šifra plaćanja: 189
Broj računa: 840-1712666-26
Model: 97
Poziv na broj: 248004788
Iznos po učesniku: 1500 rsd

Potvrdu o uplati kotizacije neophodno je predati prilikom registracije učesnika. Za sve bliže informacije o plaćanju i ukoliko vam je neophodna faktura obratite se službi za Finansijsko-materijalne poslove Filozofskog fakulteta putem telefona +381 21 485 3980 ili mejla racun@ff.uns.ac.rs.

For participants from abroad
The Conference fee is 13 EUR.  The payment can be made after the notice of acceptance; the payment instructions can be found at this link. The fee will be used for charity. The proof of payment must be provided at the registration. For further information or questions, please contact the organizers.